Banner
Banner Mobile

ký hiệu
STT Mã lớp Họ và tên Hình ảnh Lớp dạy Hình thức Trạng thái
1 17 Đoàn Thị Huyền Trang
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Gia sư Đoàn Thị Huyền Trang Đại học Đà Lạt Cần gia sư dạy Tiếng Anh giao tiếp Q.7
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 10% = 120,000 đồng) Đã nhận lớp
2 19 Võ Hoàng Minh Quân
Hiện là: Nam Sinh viên sư phạm
Gia sư Võ Hoàng Minh Quân Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Cần gia sư dạy hóa lớp 11
Lương: 700,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 10% = 70,000 đồng) Đã nhận lớp
3 15 Võ Hoàng Minh Quân
Hiện là: Nam Sinh viên sư phạm
Gia sư Võ Hoàng Minh Quân Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Cần gia sư dạy Tiếng Anh lớp 1 quận 4
Lương: 1,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 10% = 100,000 đồng) Đã nhận lớp
4 14 Trần Hàn Ngọc Hải
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư Trần Hàn Ngọc Hải Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Cần gia sư dạy báo bài lớp 5 quận Phú Nhuận
Lương: 800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 0% = Liên hệ) Đã nhận lớp
5 16 Tạ Chí Lĩnh
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư Tạ Chí Lĩnh Đại học Sài Gòn Can gia su day lop 2
Lương: 1,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 10% = 100,000 đồng) Đã nhận lớp
6 14 Nguyễn Kim Anh
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư Nguyễn Kim Anh Đại học Văn Lang Cần gia sư dạy báo bài lớp 5 quận Phú Nhuận
Lương: 800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 0% = Liên hệ) Đã nhận lớp
7 13 Tạ Chí Lĩnh
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư Tạ Chí Lĩnh Đại học Sài Gòn Cần gia sư dạy Tiếng Anh giao tiếp Q.7
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 0% = Liên hệ) Đã nhận lớp
8 10 Tạ Chí Lĩnh
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư Tạ Chí Lĩnh Đại học Sài Gòn Cần gia sư dạy luyện thi chứng chỉ KET
Lương: 1,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 15% = 150,000 đồng) Đã nhận lớp
9 12 Đoàn Thị Huyền Trang
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Gia sư Đoàn Thị Huyền Trang Đại học Đà Lạt Cần gia sư dạy Tiếng Anh Starters
Lương: 800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 15% = 120,000 đồng) Đã nhận lớp
10 11 Nguyễn Ngọc Bảo
Hiện là: Nam Giáo viên
Gia sư Nguyễn Ngọc Bảo Đại học Qui Nhơn Cần gia sư dạy lý quận 12
Lương: 1,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 15% = 150,000 đồng) Đã nhận lớp
11 09 Thạch Thị Hồng Lụa
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư Thạch Thị Hồng Lụa Đại học KHTN TP.HCM Cần gia sư dạy báo bài lớp 4 quận 4
Lương: 1,800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 15% = 270,000 đồng) Đã nhận lớp
12 08
Hiện là: Nam
Cần gia sư dạy các môn cho bé lớp 8 trường quốc tế
Lương: 4,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 15% = 675,000 đồng) Đã nhận lớp
13 03 Võ Hoàng Minh Quân
Hiện là: Nam Sinh viên sư phạm
Gia sư Võ Hoàng Minh Quân Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Cần gia sư dạy Tiếng Việt Quận 2
Lương: 800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 25% = 200,000 đồng) Đã nhận lớp
14 02 Võ Hoàng Minh Quân
Hiện là: Nam Sinh viên sư phạm
Gia sư Võ Hoàng Minh Quân Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Cần gia sư dạy môn Toán 9, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Lương: 1,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 25% = 250,000 đồng) Đã nhận lớp
15 07
Hiện là: Nam
Cần gia sư dạy Toán lớp 5 Quận 12
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 15% = 180,000 đồng) Đã nhận lớp
16 06
Hiện là: Nam
Cần gia sư dạy Toán Lý, Quận 4
Lương: 800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 0% = Liên hệ) Đã nhận lớp
17 01
Hiện là: Nam
Cần gia sư dạy môn IELTS, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 25% = 400,000 đồng) Đã nhận lớp
18 05 Tăng Thị Như Ý
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư Tăng Thị Như Ý Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh Cần gia sư dạy Tiếng Anh lớp 2 quận Bình Tân
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 25% = 300,000 đồng) Đã nhận lớp
19 04
Hiện là: Nam
Cần gia sư dạy Tiếng Anh lớp 5 quận Tân Bình
Lương: 700,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 25% = 175,000 đồng) Đã nhận lớp
20 Lê Thị Thu Hà
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư Lê Thị Thu Hà Đại học KHXH Nhân Văn TP.HCM
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 20% = 400,000 đồng) Đã nhận lớp
« 1 2 »